rss

Tarayınızda RSS Okuyucu yüklü ise,
Site haber akışımıza üye olabilirsiniz.

Bugün Günlük Ziyaret: 9.438 (8.117)

Toplam Ziyaret: 15.945.011 (14.722.492)

Yeni tasarımımızla sizlere daha rahat kullanım sunuyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bekleriz.
Mersin Tercüman Gazetesi sizlerle büyümeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederiz…
24 Haziran 2019
Sayı : 812,813,814,815,816
Bu kayıt toplam
741 kez okundu.
fb sharer tt sharer g+ sharer
Mahiye Morgül
Mahiye Morgül

BAŞOĞUZLU ELİZAN OPOLAR

Elizan atalarımız, Doğu Karadeniz'de, Rize'den Kuzey Kafkaslara kadar uzanan, Başoğuzlu İmparatorluğunun bakiyesi olan bir devletin sahipleridir. Tokatlı tarihçi Strabon'a dayanarak yapılmış antik haritalarda adı Lazika'dır. Bazı kaynaklarda Trabzon'dan Azerbaycan'a kadar olan bölgenin coğrafi adı Adrepatiene (Dor-Opasi-önü) diye geçer, doğrudur, burada kastedilen Dor Opası, parasında adı böyle yazılan VI.Büyük Bedri'dir.

Elizan adı, Ulu Can, Ali Can, Alazan (Alazlar) ile sesdeştir. Elizan adına kaynak olan kavram, Ulu-Oz, İleus, Laz, Lat, Lad dönüşümleriyle karşımıza çıkan Ulu Işık (Gök Tanrı) inanışıdır. Biraz daha eşersek, Kor ve Kun atalara, Karus (Su kanalları) Kültürüne, Sümer (Demir) Kültürüne ulaşırız. Ayrıca Ulu-oz, birleşip kaynaşarak Kun olan halkı, bugüne getirirsek Ulus'u ifade eder.

Antik toplumlarda etnik ad yoktur, parasında beyin üç sıfatı okunur. Ulu kişiye bir çok sıfatı öldükten sonra verilir, bunlar parasında yazmayan sıfatlarıdır. Örneğin, Başoğuzlu VI.Büyük Bedri'nin en yüce sıfatı olan KOR-KUN Atası, sadece öldüğü yeri (Kerkinitis) gösteren haritalarda yazılıdır. İnanışını belli eden İLEUS ise, parasında en üste yazılan sözcüktür. (bkz.s.445)

1-İnanışı: BAZ İLEUS (Baş-İleus, Eliz Başı)

2-Soyatası: MİTRİ DATE (Mitridat hanedanı)

3-Görevi: OPA DOR-OS (Dorların Opası)

Sembollerle bu sıfatlar desteklenir. Hatta, eğer altın para ise, kralın "en büyük baş" olduğunu, bir çok boyları birleştirerek ordular kurduğunu gösterir.

Başoğuzlu VI.Büyük Bedri'nin altın parasında, başı üzerinde 7 ışık sembolü vardır. Bu para belli ki onursal madalyadır.

Basilews Ale Xan Drou

Bazileus Ali (Z) Can Dor Os

Üzerindeki diğer yazılar onun diğer sıfatlarıdır. Ortada LAK (UluAga), altta OD-MA (Atam, Od'um, MEDE, MAZ) okunmaktadır. Kralın Ma-Od-Eri, MİTRİ (BEDRİ) olan hanedan adında OD-MA'yı tekrar görebiliyoruz.

Oğuzlu halkının Elizan madalyalarından birinde, yedi ışıklı (Helios) sembolden başka, buğday başaklı bir yazı vardır. Yazının nerelerden ayrıldığını göstermesi bakımından buğdayın duruş yeri önemlidir. Elizan halkının kimliği ve kültürü üzerine belki de en değerli bilgiler buradadır. İleri yazma seviyesinde olduklarını gösterir. Anadolu'daki bilim evlerinde ve hatta MÖ.1.yy'da Rize'de yazılmış olan Lokman Hekim kitabının dili de budur.

Dusi Oz (Atası Oz)

Kos Eri (Oğuz Eri, Koçeri!)

Di Oz (TE OS, Zeus, Işığın oğlu)

Cümle olarak: Işığın büyük atası, Oğuzeri.

Yedi ışıklı Eliza sembolünü, Başoğuzlu parasının kenarlarında görürüz.

Elizan madalyonundaki buğdayı Adige'nin madalyonunda da görürüz. Amasya'daki gece savaşında kılıcı düşen yaralı kralı atına almış, fırtına gibi Zir Kale'ye götürmüştür(MÖ.65). Kabartay kızı, baş kadın savaşçı (Er-Hatune/Eradne) Adige'nin madalyonunda, rüzgâr kanatlı atı ve buğday, onun kimliğidir.

Elizan madalyonu bize bir şey daha söyler; heceler bir buğdayla ayrılmış, kelimeler alt alta gelmiş, tamamı okunduğunda bir cümle oluşmaktadır. İşte bugün de kullandığımız bu yazım kuralı belki ilk defa bu kültürde karşımıza çıkmaktadır.

MÖ.63'deki büyük yenilgiden sonra, Mitridat hanedanından Aristarkos adında bir Oğuzeri daha karşımıza çıkmaktadır ve onun da başının üzerinde 7 ışık vardır.

Parasında "Atası Zeus Oğuz Eri" yazılıdır.

Kaynaklarda adı Kolkhis kralı Aristarchos diye geçer. Ar-İstar-Kos açarak sağdan okuduğumuzda, Oğuz Yıldızı Er okunur. Kolkhis, Kol-gus olarak açıldığında OĞUZOĞLU demektir.

Antik Elizan bölgesi bugünkü Abhazya'yı da içine almaktadır. Abhaz bayrağındaki yedi yıldız, Elizan kültürünü ve Oğuz Aba (Ab-Kos) yurdunu işaret etmektedir.

İştar'ın Kızıl eli, "Birliğimiz Dirliğimizdir" sembolü, Kız-ıl (Ulu Oğuz) açılımıyla, Doğu Karadeniz'in ata kültürünü özetlemektedir.

Yedi ışıklı sembolleri, matematiğin babası Pisagor'da (İzmir Teos) ve tıbbın babası Apollonius'da (Niğde Tuana) görüyoruz.

Başında ışık olan ulu ata, ışığı başında toplamış, akıllı, cesur ve yürekli, bilgisiyle etrafını aydınlatan yüce kişidir. Aşağıda solda Pisagor, ortada Apollonius, başlarında yedi ışıkla, sağda ise Sirkasya'nın kadim ülkesi Oset-Alan ambleminde 7 dağ görülüyor.

Apollonius, Apo-Ulu-Naus açılımıyla, Zeka'nın Ulu Opası'dır. Pisagor ise, Başı-Kor (ışık kaynağı) olandır.

Halikarnas Balıkçısı Teos Bilimevi için, tarihin en büyük gök bilim merkezi olduğunu ve orada Anadolu'nun kuzey doğusunda konuşulan bir dille bilim yapıldığını anlatır.

Teos Gök Bilimevi, burada çalışan bilim adamları 331 İznik Konsil kararlarına direndiği için, Ayasofya, Zağalasi, Tuana ve Ahtamar bilimevleri ile aynı sene, MS.548'de yakıldı. Haçlılar Anadolu'ya, önce bilimi yok ederek, böyle girdi. Bilimi yok edince, insanları Ulus'tan kopartmak, kardeşliği, birliği, dirliği bozmak, yağmacılar için kolaydı. Hazindir ki, elinizdeki kitabın yazılmasına neden olan kaygımız, bilimin yine saldırı altında olmasındandır.

Yukarıdaki sembollere dönecek olursak, Alan-Oset forsunda görülen 7 dağ, Sirkasya'yı anlatır. İnanışı Alan, Luna, UluAna, Ay (Maz) inanışıdır, atası ise Oset, Işık Ata'dır.

Burada bir kere daha görüyoruz ki, kadim toplumların biri inanış, diğeri soyatası olmak üzere iki adı vardır.

Yedi vadisinden sapsarı altın akan dereleriyle Sirkasya, Atinalı en zalim korsanların (argonotlar) saldırı hedefiydi. Derelerden koyun postuyla toplanan altınları Yunan korsanlarına kaptırmamak için burada çok savaşlar verildi.

Elizanlar, hem altın postu kaptırmamak, hem de postu deldirmemek için tarih boyunca savaştı. Amazonlar onlardı.

Başlarında yedi ışıkla resmedilen Oğuz Eri atalar onlardı. Onlar böyle bir direniş kültürünün ulu canları, Elizanlardı.

Mitolojide Sümer Tanrıçası diye geçen Kibele'nin de adıdır Laz. Tarihte Tanrısının adıyla birlikte anılan başka bir kavim yoktur her halde. Dağının adı Kıble olan bir başka şehir de yoktur.

Anlaşılan, böyle bir manevi güç kaynağından bizi mahrum bırakmak için onları tarih kitaplarımıza koymadılar. Demek ki tarih kitapları da yeniden yazılacaktır.

Kaynak:

A.Dilaçar, Karahanlılar Devleti Haritası, TTK Yay.

D.Perinçek, Devlet Sürecinin Türkçedeki İzleri, Bilim ve Ütopya, Ekim 2010

http://conflicts.rem33.com/images/Georgia/Colchis_Strabo.htm

http://www.snible.org/coins/hn/bosporus.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLCHIS._Dioscurias._Late_2nd_Century_BC.jpg

http://www.s110120695.websitehome.co.uk/SNG/sng_reply2.php?crit_rule=Aristarchus_imag

www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Babylonian_Pythagoras.htmlSon Köşe Yazıları:
Abdi Satıroğlu

Abdi Satıroğlu

Barış Pınarı

Mahiye Morgül

Mahiye Morgül

Şirket Devleti Olduk, Buna Göre Hukuk Lazım öyle mi?

Melike Zafer Gürgen

Melike Zafer Gürgen

Kendini Oku

Şinasi Şirin

Şinasi Şirin

Timsah Trump... Vampir.. ler...

Av. Ersin Parlat

Av. Ersin Parlat

Bir Garip İyilik!

M. Can Özkardeşler

M. Can Özkardeşler

Ölüm - Her An

Şevket Demir

Şevket Demir

Apartman Katları Yükseldikçe İnsanlar Birbirinden Uzaklaştı...

Mersin Tercüman.   Haftalık Yerel Siyasi Gazete.   Web Sitemiz'de bulunan hiçbir malzeme yeniden yayınlanmak amacı ile kullanılamaz. Copyright© Mersin Tercüman 2005, tüm hakları saklıdır.   mersin@mersintercuman.com
BİZE ULAŞIN
E-posta
 : 
mersintercuman@gmail.com
Telefon
 : 
+90(506) 443 37 30
GSM
 : 
+90(506) 443 37 30 , +90(532) 747 71 73
Adres
 : 
Kiremithane Mahallesi, İstiklal Caddesi, Atlas Apt. No:87 Kat:1 No:4 Akdeniz / Mersin
(Özgür Çocuk Parkı yanı - Atlıhan Oteli karşısı)
 
 
ARŞİV
Sayfa başı kayıt adedi: