rss

Tarayınızda RSS Okuyucu yüklü ise,
Site haber akışımıza üye olabilirsiniz.

Bugün Günlük Ziyaret: 2.929 (2.637)

Toplam Ziyaret: 19.448.045 (17.652.855)

Yeni tasarımımızla sizlere daha rahat kullanım sunuyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bekleriz.
Mersin Tercüman Gazetesi sizlerle büyümeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederiz…
04 Ocak 2021
Sayı : 876
Bu kayıt toplam
199 kez okundu.
fb sharer tt sharer g+ sharer

DİNÇER, "BU ÜLKEDE CİNS KIRIM VAR"

Mersin Kent Konseyi "Kadın ve Siyaset Komisyonu" sözcüsü İlksen Sorguç Dinçer, 2019 yılı OECD verilerine göre Türkiye'nin, kadına yönelik şiddette birinci sırada olduğunu belirterek, "Bu ülkede cins kırım var farkında mısınız? Yasaları uygulayın ve bu cins kırımına bir son verin" diyerek isyan etti.

Dinçer,
1 / 1 )  Görselleri büyük görmek için tıklayınız.

Mersin Kent Konseyleri ' Kadın ve Siyaset Komisyonu' basın açıklaması şu şekilde: 'Her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Bu ülkede cins kırım var farkında mısınız?

Yasaları Uygulayın ve bu cins kırımına bir son verin. İSYANDAYIZ!

2019 yılı OECD verilerine göre Türkiye kadına yönelik şiddette 36 OECD üyesi ülke arasında birinci sırada.

Devlet vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. T.C. vatandaşı kadınların can güvenliğini sağlama yükümlülüğünüzü yok sayıyorsanız, kadınların seçmen olarak varlığınıda yok sayın.

Her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Bu ülkede #CinskırımVar farkında mısınız?

Kınamakla sorun çözülmüyor. 2021'de İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284'ü etkin şekilde uygulayın.

Kadınların 5 acil talebi; 1-Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin 2-Kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem/girişimlere son verin 3-Evde, işte, sokakta, her yerde şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı oluşturun/uygulayın #CinskırımVar 4-Eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, parasız hale getirin 5-Eşit istihdam, kreş ve işyerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulayın #CinskırımVar

Her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Bu ülkede #CinskırımVar farkında mısınız? 2021 Meclis'in cinskırımı durdurmak için harekete geçtiği yıl olsun. Kadın cinayetlerine karşı TBMM derhal özel gündemle toplansın.

Her gün en az 3 kadın öldürülüyor #CinskırımVar Tüm yetkililere, özellikle de TBMM Başkanı @MustafaSentop.a sesleniyoruz: Hala resmi çevirisi yapılmamış olan 15.10.2018 tarihli GREVIO Türkiye Raporu'nun resmi çevirisi yapılsın, tüm milletvekillerine ulaştırılsın, ilgili tüm kamu ve özel kurum/kuruşlarla paylaşılsın, eylem planı hazırlamaları istensin.

Her gün en az 3 kadın öldürülüyor #CinskırımVar Tüm yetkililere, TBMM Başkanı @MustafaSentop.a sesleniyoruz: Tüm partileri/STK'ları sürece dahil ederek Türkiye'nin şiddetle mücadele konusundaki yol haritasının/eylem planının geniş katılımla çıkartılmasını sağlayınız.

Her gün en az 3 kadın öldürülüyor #CinskırımVar Tüm yetkililere, TBMM Başkanı @MustafaSentop.a sesleniyoruz: Kadına karşı şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'ni Meclis gündemine alınız, Meclis'in tüm çalışmalarında Sözleşme'nin gerektirdiği ilkeleri hayata geçiriniz."

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcisi Av.Ayşemsu Kaya, "Kadın cinayetleri bireysel değil, toplumsal bir sorundur. Albert Camus'un meşhur bir sözü vardır: Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Dün Aylin Sözer'in, Selda Taş'ın ve Vesile Dönmez'in cinayetleriyle sarsıldık. Bugün onlara yenilerinin eklenmesiyle bir kez daha bıçaklandık, yakıldık, katledildik. Gün be gün şiddetin arttığına tanıklık etmekteyiz. Mevcut kanunların ve korumaların yetersiz kaldığı hususunda İstanbul Sözleşmenin uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu şiddete bu caniliğe bir son verilmesi için hepimiz bir ve tek bir ses olmalıyız. Ayağa kalkmalı ve kadınların ötekileştirilmesinin, görmezden gelinmesinin, yok sayılmasının, canice katledilip yok edilmesinin önüne geçmeliyiz. Yaşanan kayıplardan dolayı üzüntümüzü bir kez daha dile getirmek isteriz. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak yakınlarına baş sağlığı dileriz. Bu haksızlığa karşı mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz. Hepimizin başı sağ olsun. Bu katliama karşı isyandayız'.

KA-DER Mersin Şube temsilcisi Rabia Nezihe Şahman, "Son yıllarda Türkiye 'de her gün ortalama 3 kadın öldürülüyor. İSYANDAYIZ! Ne hükümet, ne kadın bakanlar, ne erkek, kadın milletvekillerinin hiç birinin sesi çıkmıyor. Başta Diyanet işleri, kadını erkeğin emrinde görüp insan bile saymaz ise, olacağı budur'.

Mersin Kadın Emeği Derneği Temsilcisi Özge Göncü, "Türkiye'de kadın cinayeti ve siddet bilançosu cok yüksek. Mersin de de neredeyse her ay bir kac kadının ölüm haberiyle başlıyoruz güne. Artık yeter! Bir an önce 6284 Siddet yasasını eksiksiz uygulamaya başlayın! bir an önce İstanbul sözlesmesinde tanımlanan yükümlülüklerinizi yerine getirin! Katilleri değil kadınların haklarını koruyun!'

Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi, Komisyon Gönüllü üyesi Ceren Hallaç, "Kadın olduğun için hicbir zaman kendini güvende hissedememek, yürüdüğün yolda dahi tedirgin atmak her adımını. Bunları yazarken bir gün haberin kendisi olabileceğini baş ucunda hissetmek.. Kadınlar sahip çıkılması gereken varlıklar değillerdir. Kadınlar başka bir erkek tarafından korunmaya

muhtaç değillerdir. Kadınlar eril tahakkümün buyur ettiği şekilde yaşamak zorunda değillerdir. Unutmak insana mahsus bir şey evet, ama unutulursa alışılır, alışılırsa tekrarlanır. Hiçbir kadın

cinayetine alışılmamalı, hiçbir kadın cinayetine sessiz kalınmamalı. Kalmayacağız'.

TKB Mersin Şube Temsilcisi Funda Yıldız, "Yasalar yasama geçirilsin karar vericilerin hamasetli nutukları, iyimser söylemleri güven vericiligini kaybetmistir. Söylem değil, icraat istiyoruz'.

Yürütme Kurulu Temsilcisi Av.Fatma Yakaryılmaz Balcı, "En temel insan hakkı olan yaşam hakkı maalesef ülkemizde kadınlar için yeterince korunamıyor. Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Kadın cinayetlerinin birçoğunda kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. Bu cinayetlerin temelinde eril toplumsal düşünce yapısı geliyor. Kadın cinayetlerini durdurmak için uluslararası sözleşmelere uymalı, kanunlar derhal uygulanmalıdır. Bu konudaki en temel kanunlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Çocukluktan başlayarak , okullarda eğitim verilmeli, kanun koyucu ve uygulayıcıları eğitilmelidir. Hatta bu eğitim toplumun tüm kesimlerine verilmelidir. Eğitileceklerin başında kolluk güçleri gelmektedir. Yapılacak ilk ve en önemli şey İstanbul Sözleşmesini uygulamaktır'.

KA.DER Mersin Şube Başkanı Aysu Zeka, "Kadına yönelik şiddeti beraber durduralım"

"Kadın örgütleri; kadınların şiddet görmeden, eşit koşullarda yaşama hakkı için, tüm olanaksızlıklar ve engellemeler içinde, Osmanlı'dan beri mücadele etmekteler.

Bu mücadele kadınların kanun önünde eşitliğinin sağlanması ve şiddetin son bulması için başarılı kazanımlarla ve kazanımları hayata geçirmek için var güçleriyle gösterdikleri çabalarla dolu.

Kadınların oluşturduğu örgütlenmeler, binlerce kadının şiddete karşı kendilerini koruyabildikleri sığınaklar oldu. Kadınların hayatları için verdikleri bu cansiperane mücadelelerle elde edilen yasal kazanımlarına karşı uygulamada çıkarılan engeller, göz göre göre defalarca kadınların hayatlarına mal oldu…

Ekonomik, kültürel ve yasal yoksunluklara rağmen, kadınların toplumca saygı ve güven duyulan mücadelesinin son on yılı belki de en çok, edinilmiş kazanımlara karşı saldırılara direnişle geçti.

Oysa kadınların haklı mücadelesinin talebi net ve sadedir; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 72 yıl önce tanınmış hakların, kadınlara ayrımcılık uygulanmadan hayata geçirilmesi. Bunca yıllık mücadelede ödenen bedellere, hayatlara mal olan saldırılara rağmen, henüz o noktaya dahi gelemedik. Çünkü kadınlar bunun için canlarını dahi verirlerken, toplum olarak şiddeti seyrettik, müdahale etmedik.

Kadınların yaşamlarını korumak için getirilmiş kanunları uygulamak yerine, kadınların kazanılmış haklarının geri alınması için #İstanbulSözleşmesi'nin, nafaka ve kürtaj haklarının kaldırılmasının tartışıldığı zamanlarda yaşar olduk.

Bu ülkede bir gün önce üç kadın öldürüldü ve tüm ülke ayağa kalktık. Tıpkı bazı sembol kadın cinayetlerinde ayağa kalktığımız gibi. Oysa bu ülkede yıllardır günde üç kadın öldürülüyor. Başta yargı mercileri ve kolluk güçleri olmak üzere devletin tüm ilgili makamlarının, kadınların "Yaşamak istiyoruz" çığlığını duymasını talep ediyoruz.

Bu görevi devletten beklerken, bir kadın çığlığı duyduğumuzda kafamızı çevirip duymazdan gelmek yerine, ihbar görevimizi yerine getirip kolluk birimlerini haberdar etmek, belki bir kadının hayatını kurtarmak demektir.

Şiddete karşı sıfır tolerans gösterelim. Sessiz ve tepkisiz kalmayalım, müdahale edelim, meşru görmeyelim, meşrulaştırmayalım, sıradanlaştırmayalım, normalleştirmeyelim.

Giden hayatlar istatistik değil can. Sevdikleri ile beraber tüm toplumun kalbine ateş düşürmeyelim. Hepimiz istersek, hep beraber yaparsak olur. Kadınlar olarak hayatlarımızı kimseye vermeyeceğiz.

Evde, okulda, işte, siyasette, sokakta tüm şiddet son bulana kadar, hak ettiğimiz şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kadın cinayetleri politiktir, katilleri biliyoruz."Son Haberler:
_assets/fotograflar

Lokmanoğlu, 'Yatırım için doğru yer Mersin'

_assets/fotograflar

Seçer, "Tüm denetimlerden başarıyla çıktık"

_assets/fotograflar

Atakan, "Gelecekten umutluyuz"

_assets/fotograflar

Doğru Parti kadrosuyla seçime hazır

_assets/fotograflar

Uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor...

_assets/fotograflar

Su seviyesi düştü, çöpler ortaya çıktı

_assets/fotograflar

Elektrik üretim kapasitesi 10Mv'a çıkarılacak

_assets/fotograflar

Toroslar'dan 'beyaz baston'

_assets/fotograflar

Pazar yerinde 'HES kodu' uygulaması

_assets/fotograflar

Geri dönüşüme talep arttı

close Dinçer, "Bu ülkede cins kırım var"
Dinçer, "Bu ülkede cins kırım var"
Mersin Tercüman.   Haftalık Yerel Siyasi Gazete.   Web Sitemiz'de bulunan hiçbir malzeme yeniden yayınlanmak amacı ile kullanılamaz. Copyright© Mersin Tercüman 2005, tüm hakları saklıdır.   mersin@mersintercuman.com
BİZE ULAŞIN
E-posta
 : 
Telefon
 : 
+90(506) 443 37 30
GSM
 : 
+90(506) 443 37 30 , +90(532) 747 71 73
Adres
 : 
Kiremithane Mahallesi, İstiklal Caddesi, Atlas Apt. No:87 Kat:1 No:4 Akdeniz / Mersin
(Özgür Çocuk Parkı yanı - Atlıhan Oteli karşısı)
 
 
ARŞİV
Sayfa başı kayıt adedi: