rss

Tarayınızda RSS Okuyucu yüklü ise,
Site haber akışımıza üye olabilirsiniz.

Bugün Günlük Ziyaret: 3.022 (2.728)

Toplam Ziyaret: 19.448.138 (17.652.946)

Yeni tasarımımızla sizlere daha rahat kullanım sunuyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bekleriz.
Mersin Tercüman Gazetesi sizlerle büyümeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederiz…
30 Kasım 2020
Sayı : 872
Bu kayıt toplam
507 kez okundu.
fb sharer tt sharer g+ sharer

KADINA KARŞI SİSTEMATİK ŞİDDET, İŞKENCEDİR!

Mersin Kent Konseyi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklamadı düzenledi.

Kadına karşı sistematik şiddet, işkencedir!
1 / 1 )  Görselleri büyük görmek için tıklayınız.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Mersin Kent Konseyi, Dünyada ve Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatı altüst eden ciddi bir krizin içinde yaşanıldığını söyleyen Kadın ve Siyaset Komisyonu sözcüsü İlksen Sorguç Dinçer, "Kadınlar bu krizin de en yüksek bedel ödeyenleri arasında. Kadın yoksulluğu, kronik kadın işsizliği, hayatın her alanında artan kadına karşı şiddettir. Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, kadın cinayetlerinin cinskırım boyutuna vardığı ülkemizde 2021 bütçesini tartışıyoruz ama kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik herhangi bir iktidar politikası ve buna ayrılmış bir bütçe göremiyoruz" şeklinde konuştu.

Kabul edilen kanunlarda kadının adı yok

TBMM Genel Kurulu'nda kadınlara dair herhangi bir gündem oluşmadığını vurgulayan Dinçer; "1 Ekim'den beri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un içinde kadınlar, kadına karşı şiddet ya da İstanbul Sözleşmesi geçen herhangi bir demeci, çabası, girişimi ve hatta vaadi yok. 1-15 Ekim tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetlerinden ve İstanbul Sözleşmesi'nden söz edilen süre 57 saniye. 16 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında; TBMM Genel Kurulu'nda konuşan 96 milletvekilinden sadece 9'u 'kadın' sözcüğünü kullandı, 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca 1 tane düştü. 836 soru önergesinden ancak 8'i kadınlarla ilgiliydi. Kabul edilen kanunlarda kadının adı hiç yoktu. 27 meclis araştırma önergesinden sadece 2'si kadın içindi. Mecliste yapılan 90 basın toplantısından sadece 3'a kadınların yaşadığı sorunlara değindi" ifadelerinde kullandı.

Kadın cinayetlerini önleyecek önleme birimi kurulmuyor

Dinçer, iktidarın kadınlara yönelik şiddeti önlemek için etkili hiçbir politikayı yürürlüğe koymadığını savunarak "Kadın cinayetlerini önleyecek bir risk değerlendirme/önleme birimi bile kurmuyor. Başta 6284 sayılı Şiddet Yasası ve İstanbul Sözleşmesi olmak ürere var olan yasaları ve sözleşmeleri uygulamıyor. Kamuoyunu oyalamak için yeni yargı reformlarından söz ediyor, ancak yıllar önce yapılmış reformları bile hayata geçirmiyor. Örneğin, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası'nın 96. maddesi kadına karşı sistematik şiddeti eziyet olarak tanımlamaktadır. İşkenceyi kamu görevlileri yapar, eziyeti herkes yapabilir. TCK'ya göre işkence ve eziyet arasındaki tek fark budur" diye konuştu.

Yasaları hayata geçirmekle yükümlü bakanlar, failleri ayıplamakla yetiniyor

Kadınların aile içinde ya da dışında yıllarca sistematik şiddete maruz kaldığını belirten İlksen Sorguç Dinçer, "TCK'nın 96. maddesi bir türlü uygulanmıyor ve saldırganlar bu şiddet eylemlerine devam ediyor. Yasaları hayata geçirmekle yükümlü bakanlar ise failleri ayıplamakla yetiniyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir kez daha hatırlatıyoruz ki; Kadına karşı sistematik şiddet eziyettir, işkencedir. İşkence ve eziyet insanlığa karşı suçtur. Devlet kendisi işkence yapamayacağı gibi, vatandaşların birbirine işkence yapmasını da önlemekle görevlidir. TCK'nın "Eziyet" başlıklı 96. maddesi son derece açıktır: "Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." Kadına bu işkenceyi uygulayan eşi, ya da ailesinden biri ise, bu suçun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapistir.

Bu işkence sırasında hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, tecavüz her bir eylemin de ayrıca cezalandırılması gerekir. Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi'de 14 Temmuz 2017'de kabul ettiği 35 No'lu Genel Tavsiye'de "Kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddet, (tecavüz, ev içi şiddet veya zararlı uygulamalar da dahil olmak üzere) belirli durumlarda işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele anlamına gelebilir" demektedir. Türkiye bunu 15 yıl önce yasa hükmü haline getirdiği halde, TCK'nın 96. maddesi uygulanmamaktadır. Tek taraflı ısrarlı takip de dahil olmak üzere kadına karşı sistematik şiddet söz konusu olduğunda TCK'nin 96. maddesinin etkin bir biçimde uygulanması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Korkudan ve şiddetten uzak güvenli bir hayat, tüm kadınların hakkıdır

Kadına karşı şiddeti önlemek için ceza kanunlarını uygulamanın yetersiz olduğunu, kapsamlı ve bütüncül politikaların uygulanması gerektiğine değinen Dinçer, "Tüm yetkilileri bu konudaki en kapsamlı yasal dayanak olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için Avrupa Konseyi'nin belirlediği ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) olarak Türkiye'ye uyarladığımız 12 adımı hayata geçirmeye davet ediyoruz" dedi.

İstanbul sözleşmesinin uygulanması için 12 adım şart

Mersin Kent Konseyi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü için yapılan basın açıklamasında, Avrupa Konseyi'nin 12 Adım broşüründen yararlanılarak Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) tarafından Türkiye için uyarlanan maddeler tek tek açıklanmalarıyla birlikte okundu.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için 12 adım açıklamalarıyla birlikte şu şekildedir; Ayrımcılık ve şiddeti kınayın, suç olduğunu açıklayın: Kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali olduğunu; ekonomik, politik, toplumsal tüm alanlarda kadınlarla erkekler arasında yüzyıllardır süren eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklandığını; sistematik olduğunda işkence ve insanlığa karşı suç olduğunu kabul edin.

Şiddeti önlemek için tedbir alın: Eğitim, öğretim ve farkındalık artırma faaliyetleri ile kadınların güçlenmesini sağlayarak, erkekleri ve erkek çocukları sürece dahil ederek; cinsiyetçi rolleri, kalıplaşmış tutum ve davranışları değiştirmek üzere eğitim kurumları, medya ve özel sektörle yeni ortaklıklar oluşturarak ve uygun diğer tüm yolları kullanarak şiddeti önlemeyi hedefleyin.

Şiddete karşı destek mekanizmaları oluşturun: Kadına yönelik her türlü şiddeti kapsayan, 7/24 çalışan, ücretsiz bir AloŞiddet yardım hattı, her semtte kadın danışma merkezleri, her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi; şiddet mağdurlarına yönelik tıbbi, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri; barınma, iş bulma, kreş ve maddi yardım gibi destekler sağlayın.

Risk altındakileri koruyun: Özellikle can güvenliği riski olan kadınları acil durum engelleme, sınırlama ve koruma kararları ile koruyun. Kadın cinayetlerini önlemek için risk değerlendirme ve yönetim birimleri kurun.

Yasaları uygulayın: Ekonomik ve psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz dahil cinsel şiddet, zorla evlendirme, eziyet gibi suçlara ilişkin caydırıcı cezalar uygulanmasını da içerecek politikalar uygulayın; kamuoyu farkındalığı yaratarak bu suçların yaygınlaşmasını önleyin.

Polis, savcılık hizmetleri ve yargının etkinliğini artırın: Kadına karşı şiddet olguları ile ilgili olarak yeterli sayıda ve ağırlıkla kadın olmak üzere meslek içi eğitimden geçirilmiş kolluk ve yargı üyesi görevlendirilmesini sağlayan, sistemin performansını artırın ve denetleyin. Kültür, gelenek, din ve sözde "namusun" şiddet eylemlerine bahane olarak ileri sürülemeyeceğini; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dahil kimseye ayrımcılık yapılamayacağını rehber ilke olarak almalarını sağlayın.

Adli işlemlerde mağdurları destekleyin ve koruyun: Yargılama boyunca mağdurları güçlendiren önlemler alın; davanın genel gidişatı ve kendisinin süreçteki rolü hakkında bilgi sahibi olmasını, faille yüzleşmek zorunda kalmadan dinlenmesini ve kanıt sunmasını sağlayın.

Kapsamlı ve eşgüdümlü politikalar tasarlayın: Mağdurlar ve failler ile düzenli irtibat halinde olan eğitim, sağlık, hukuk, sosyal hizmet vb. alanlarda çalışan tüm profesyonellerin, şiddete uğrayanları daha iyi korumak, yeniden şiddete maruz kalmalarını önlemek ve kadına karşı şiddet eylemlerinde cezasızlığı sona erdirmek için; birbirleriyle eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlamak üzere kapsamlı politikalar oluşturun. Meslek ve hizmet içi eğitimlerinin düzenlenmesi, çalışma kılavuzlarının oluşturulması gibi örneklerle bunu hayata geçirin.

Sığınmacılar konusunda özenli davranın: Mülteci statüsü belirlenirken toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir işkence/eziyet olduğunu dikkate alın, geri göndermeme ilkesine saygı gösterin.

Çocukların özel ihtiyaçlarını karşılayın: Tüm koruma ve destek tedbirlerinde ev içi şiddetin mağduru veya tanıkları olarak çocukların özel ihtiyaçlarını dikkate alın. STK'ları destekleyin: Başta kadın örgütleri olmak üzere STK'ların ve toplumun kadına yönelik şiddetle ve ev içi şiddetle mücadeledeki rolünü tanıyın; yeterli mali kaynak ve insan kaynağı tahsis ederek bu kuruluşlarla etkin iş birliği kurun. Şiddet verilerini toplayın, araştırmaları destekleyin: Ev içi şiddet ve kadına karşı şiddet ile ilgili bilgileri geliştirin, güncel verileri kamuoyu ile paylaşın.Son Haberler:
_assets/fotograflar

Lokmanoğlu, 'Yatırım için doğru yer Mersin'

_assets/fotograflar

Seçer, "Tüm denetimlerden başarıyla çıktık"

_assets/fotograflar

Atakan, "Gelecekten umutluyuz"

_assets/fotograflar

Doğru Parti kadrosuyla seçime hazır

_assets/fotograflar

Uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor...

_assets/fotograflar

Su seviyesi düştü, çöpler ortaya çıktı

_assets/fotograflar

Elektrik üretim kapasitesi 10Mv'a çıkarılacak

_assets/fotograflar

Toroslar'dan 'beyaz baston'

_assets/fotograflar

Pazar yerinde 'HES kodu' uygulaması

_assets/fotograflar

Geri dönüşüme talep arttı

close Kadına karşı sistematik şiddet, işkencedir!
Kadına karşı sistematik şiddet, işkencedir!
Mersin Tercüman.   Haftalık Yerel Siyasi Gazete.   Web Sitemiz'de bulunan hiçbir malzeme yeniden yayınlanmak amacı ile kullanılamaz. Copyright© Mersin Tercüman 2005, tüm hakları saklıdır.   mersin@mersintercuman.com
BİZE ULAŞIN
E-posta
 : 
Telefon
 : 
+90(506) 443 37 30
GSM
 : 
+90(506) 443 37 30 , +90(532) 747 71 73
Adres
 : 
Kiremithane Mahallesi, İstiklal Caddesi, Atlas Apt. No:87 Kat:1 No:4 Akdeniz / Mersin
(Özgür Çocuk Parkı yanı - Atlıhan Oteli karşısı)
 
 
ARŞİV
Sayfa başı kayıt adedi: