rss

Tarayınızda RSS Okuyucu yüklü ise,
Site haber akışımıza üye olabilirsiniz.

Bugün Günlük Ziyaret: 3.486 (3.068)

Toplam Ziyaret: 19.482.037 (17.682.792)

Yeni tasarımımızla sizlere daha rahat kullanım sunuyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bekleriz.
Mersin Tercüman Gazetesi sizlerle büyümeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederiz…
31 Mart 2020
Sayı : 851
Bu kayıt toplam
4.933 kez okundu.
fb sharer tt sharer g+ sharer

HASKOD'DAN DEZENFEKSİYON UYARISI…

HASKOD'dan Uyarı…

HASKOD'dan Dezenfeksiyon Uyarısı…
1 / 1 )  Görselleri büyük görmek için tıklayınız.

Halk Sağlığı Haşere Kontrolü Derneği (HASKOD), dezenfeksiyon uygulamalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

HASKOD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsecto İlaçlama Sahibi Ahmet Yılmaz, yaptığı açıklamada dezenfeksiyonun hastalık yapıcı mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemi olduğunu aktardı.

Ruhsat alınmalı

"Mikroorganizmalar üzerine deg?is?ik mekanizmalarla etki go?steren birc?ok yo?ntem ve ticari ürünün yaygın olarak kullanıldığını belirten Yılmaz, bir dezenfektanın kullanıma sunulmadan o?nce mutlaka uluslararası kabul go?rmüs? standartlarda etkinlik testleriyle deg?erlendirilmesi ve Sag?lık Bakanlıg?ından ruhsat alınması gerektiği anlattı.

Birçok faktör düşünülmeli

Dog?ru dezenfektan sec?imi için etki edeceg?i mikroorganizma spektrumu, etki süresi, ortamın kirlilik durumu, toksisitesi, yapısal kararlılıg?ı, c?evresel uyumu, dezenfekte edilecek yüzey ve ekipmanın yapısı, dezenfektanın yapısı ve maliyet gibi birc?ok fakto?rün düs?ünülmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, dezenfeksiyon is?lemlerinin dog?ru ve yeterli uygulanmaması durumunda, kimyasallara direnc?li mikroorganizmaların ortaya c?ıkıs?ının hızlandığı vurguladı.

Etiket bilgilerine göre kullanılmalı

Bu nedenle amaca uygun dezenfektanın, yo?ntem ve ekipmanın sec?ilmesiyle uygulamalarda kişisel koruyucu donanım kullanımının o?nemine dikkati çeken Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi:

"Dezenfeksiyon uygulamalarını, Sag?lık Bakanlıg?ı Biyosidal U?rün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kurulus?lar gerc?ekles?tirmelidir. C?ünkü bu kurulus?lar Bakanlık tarafından eg?itim verilen sertifika sahibi uzmanlardan olus?maktadır. I?lac?lama firmaları Bakanlık tarafından fiziki kos?ulları denetlenerek ruhsatlandırılmıs?tır. Uygulamalarda kullanılacak dezenfektanlar amaca yo?nelik etiket bilgilerine go?re kullanılmalıdır.

Dezenfeksiyon dolaysız ve büyük bulas?maları sınırlayan uygulamalar olup bu uygulama sonrası etkinlig?i saatler sürer ancak uygulama sonrası herhangi bir yeni giris? oldug?unda ortamın yeniden enfekte olacag?ı unutulmamalı ve dezenfeksiyon is?leminin tekrarı sag?lanmalıdır.

Dezenfeksiyon uygulamalarının günlerce, aylarca kalıcılıg?ının so?z konusu olmadığı, Biyosidal U?rün Uygulama izinli profesyonel firmalardan dezenfeksiyon ic?in her gün, iki günde bir, 3 günde bir, haftada bir ve 15 günde bir taleplerin deg?erlendirildiği ve uygulama periyotları planlanarak gerc?ekles?tirilir.

Her türlü denetimden gec?mis? kullanıma uygun bir dezenfektanın saha uygulamalarında amacına ulas?abilmesi ic?in en o?nemli fakto?rün uygulayıcısı olduğu unutulmamalıdır. Toplumun her kesiminin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması ic?in bu konuda eg?itim alan mesul müdürlerin ve Biyosidal U?rün Uygulama I?zinli kurulus?ların o?g?rendiklerini anlatma ve uygulama sorumlulug?u vardır."

Yanlış kullanım, sağlığı tehlikeye sokar

Yapılan açıklamada, dezenfektan ürünleri ruhsatlandırılma modelleri, "I?nsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler", "Kis?isel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler", "Veteriner hijyenine yo?nelik biyosidal ürünler" ve "Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar ile ic?me sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler" olarak sıralanırken, Türkiye'nin ve insanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler gec?irdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün ülkemizi bu illetten en az zararla kurtarmak ic?in birlik olma günüdür. Bu zor günleri hep birlikte as?acag?ız. Bu sürec?te dezenfeksiyon uygulamaları ic?in halkımıza dog?ru bilgi aktarılması kadar is?in teknig?ine uygun dog?ru yapılması da o?nemlidir. Halkımızın da is?in ehli ve ruhsatı olmayan firmalara itibar etmemeleri ve hizmet alımlarında Sag?lık Bakanlıg?ının Biyosidal U?rün Uygulama I?zinli Firmalar listesinden kontrol ederek hizmet alımı gerc?ekles?tirmelidirler. Kimyasalların yanlıs? kullanımı insan sag?lıg?ını tehlikeye sokar. Unutulmamalıdır ki dozunda olmayan her s?ey zehirdir. Herkesi bu konuda bilinc?li olmaya davet ediyoruz."Son Haberler:
_assets/fotograflar

Hedef Karanlık Fabrikalar

_assets/fotograflar

Seçer, "İki tane yetmez, 24 tane gelsin"

_assets/fotograflar

Projeni hazırla, ödülü kazan!

_assets/fotograflar

Esnafa vize desteği

_assets/fotograflar

Özdemir'den meyve ve sebze yılı değerlendirmesi

_assets/fotograflar

60 yıllık hayal gerçek oluyor

_assets/fotograflar

Deniz manzaralı nikah salonu

_assets/fotograflar

Mobil RAM ile engeller kalktı

_assets/fotograflar

Gültak, "Üretiyoruz, kazanıyoruz"

_assets/fotograflar

Proje, yeni doğumlarla büyüyor

close HASKOD'dan Dezenfeksiyon Uyarısı…
HASKOD'dan Dezenfeksiyon Uyarısı…
Mersin Tercüman.   Haftalık Yerel Siyasi Gazete.   Web Sitemiz'de bulunan hiçbir malzeme yeniden yayınlanmak amacı ile kullanılamaz. Copyright© Mersin Tercüman 2005, tüm hakları saklıdır.   mersin@mersintercuman.com
BİZE ULAŞIN
E-posta
 : 
Telefon
 : 
+90(506) 443 37 30
GSM
 : 
+90(506) 443 37 30 , +90(532) 747 71 73
Adres
 : 
Kiremithane Mahallesi, İstiklal Caddesi, Atlas Apt. No:87 Kat:1 No:4 Akdeniz / Mersin
(Özgür Çocuk Parkı yanı - Atlıhan Oteli karşısı)
 
 
ARŞİV
Sayfa başı kayıt adedi: