rss

Tarayınızda RSS Okuyucu yüklü ise,
Site haber akışımıza üye olabilirsiniz.

Bugün Günlük Ziyaret: 4.309 (3.696)

Toplam Ziyaret: 17.847.041 (16.271.094)

Yeni tasarımımızla sizlere daha rahat kullanım sunuyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi bekleriz.
Mersin Tercüman Gazetesi sizlerle büyümeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederiz…
29 Nisan 2019
Sayı : 804
Bu kayıt toplam
1.455 kez okundu.
fb sharer tt sharer g+ sharer

SEÇER, 'TASARRUF DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenlediği basın toplantısı ile devraldığı Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü idari ve mali yapısına ilişkin güncel bilgileri basın mensupları ile paylaştı.

Seçer, 'Tasarruf dönemi başlamıştır'
1 / 1 )  Görselleri büyük görmek için tıklayınız.

Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufa gitmesi gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, 'Güllük gülistanlık bir belediye devralmadık ama bu makama oturduktan sonra şikâyet etme hakkımız yok. Bizim amasız, fakatsız, lakin siz zaman geçirmeden tasarruf yapmaya ihtiyacımız var. Genişlemiş delikleri daraltacağız ya da tümden kapatacağız. Harcayacağımız her kuruşu 10 kez düşünüp bir kez harcama dönemi başladı " dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenlediği basın toplantısı ile devraldığı Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü idari ve mali yapısına ilişkin güncel bilgileri basın mensupları ile paylaştı. Yaptığı değerlendirmede tasarrufa gidileceğini ve öncelikle kamu hizmeti yatırımlarının hayata geçirilerek, en az maliyetle, yüksek faydanın sağlanacağını belirtti.

"Geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışı"

Düzenlediği basın toplantısı devraldığı Büyükşehir Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arası idari ve mali tablosunu gözler önüne seren Başkan Seçer, "Rantı değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışı Mersin için ertelenemez bir zorunluluktur. Bizden önce başlatılan özellikle eğitim, kültür, sosyal, sağlık, engelliler ve kadın istihdamı ile tarımsal üretimin desteklenmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik hizmetler olmak üzere bütün olumlu uygulamalar geliştirilerek devam ettirilecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

"3 ayda bir halkımızı doğrudan bilgilendireceğiz"

Şeffaf yönetimin gereğini yerine getirerek, Büyükşehir'in gelir-gider tablosunu 3 ayda bir açıklayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Sürekli ifade ettiğimiz üzere, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışını, katılımcı demokrasi temelinde hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilen hizmetler konusunda halkımızı doğrudan bilgilendirmek için basın bilgilendirme toplantılarını her üç ayda bir tekrarlayacağız" şeklinde konuştu.

"Güllük gülistanlık belediye devralmadık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana artan personel ve araç sayısı, artan yakıt tüketimi konusunu analiz ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin ve MESKİ'nin hem bankalara hem de piyasaya olan borçları, ödeme vadeleri, ödeme koşulları, miktarlarıyla sizlerle paylaşıldı.

Sizlerin de gördüğü gibi biz güllük gülistanlık bir belediye devralmadık ama ebette ki iz seçimlerden önce seçmenlerimizden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yönetmek istediğimizi ilettiğimizde bu makamlara oturduktan sonra da şikâyet etme hakkımızın olmadığını da söyledik. Biz bu koşullarda devraldığımız belediyeyi kendi yönetim anlayışımızla, sistematiğimizle, bakış açımızla aldığımız noktadan çok daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.

"Hiçbir çalışma ideolojik düşünce ile yapılmıyor"

Göreve başladığı günden bu yana birikmiş sorunları ve eksikleri nasıl ortadan kaldıracakları yönünde çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Yaptığımız hiçbir çalışma siyasi, ideolojik düşünce ile yapılmıyor. Tamamen rasyonel ve akılcı, olması gereken şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Tasarruf konusunda ipleri sıkı tutacaklarının altını çizen Başkan Seçer, araç sayıları, akaryakıt tüketim miktarlarını inceleyip tasarruf tedbirleri alacaklarını belirtti ve "Bizim amasız, fakatsız, lakinsiz zaman geçirmeden tasarruf yapmaya ihtiyacımız var. Genişlemiş delikleri daraltacağız ya da tümden kapatacağız. Hizmetleri aksatmayacak şekilde hem araç sayılarında, akaryakıt tüketiminde, personel giderlerinde yeni düzenlemelere gitme zorunluluğumuz var. Farklı alanlarda masraflarımızı da gözden geçirmek zorundayız. Harcayacağımız her kuruşu 10 kez düşünüp bir kez harcama dönemi başladı" dedi.

Gelir giderler tek tek incelendi

Geçtiğimiz 5 yıla ilişkin yapılan bütçe gelir-gider analizini basın mensupları ile paylaşan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 85'ler düzeyinde merkezi idareden ve iller bankası payından gelen gelirlerden oluştuğu; özgelirlerin ise yüzde 15'ler düzeyinde olduğunu açıkladı.

2019 yılı Büyükşehir Belediyesi tahmini gelir-gider bütçesini, kredi borcunu, ödenmesi gereken borçları rakamlarla açıklayan Başkan Seçer, "2019 yılı Büyükşehir Belediyesi tahmini bütçesi 2.255.000.000,00 TL'dir. Bu bütçede denklik sağlanmak üzere 344.500.000,00 TL borçlanma konulduğu görülmektedir.

2018 yılı bütçesine bakıldığı zaman gerçekleşen gelir bütçesi 1.329.668.611,48 TL iken, 2018 yılı içerisinde gerçekleşen gider bütçesi, yani yapılan harcamalar 1.862.014.843,04 TL'dir. Bir başka ifade ile elde edilen gelirden 532.346.231,56 TL fazla harcama yapılmıştır.01/04/2019 tarihi itibariyle firmalara ödenmesi gereken mal/hizmet alımı ve yapım işleri toplam tutarı 457.431.302,93 TL'dir. Yine aynı tarih itibariyle (01/04/2019) banka kredi borcu toplamı 1.583.039.297,33 TL'dir. Bu yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gereken banka kredileri borcu tutarı 271.630.264,41 TL'dir" dedi.

"Kısa vadede tasarruf gerektiği açıktır"

Orta vadede, borçlanma politikalarından daha çok 'yap-işlet-devret', 'işlet-devret' gibi finansman yöntemlerinin uygulanmasının yerinde olacağını belirten Başkan Seçer, özgelirlerin bütçe içerisindeki payının arttırılacağını belirtti ve "1 Ocak 2020 tarihinden 1 Ocak 2026 tarihine kadar ödenmesi gereken toplam kredi borcu 1.311.409.032,92 TL'dir. Belediyenin aylık geliri (özgelirdahil) ortalama 90-110 milyon TL iken, zorunlu ödemeleri aylık 80-90 milyon TL'dir.

Ayrıca 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gereken temlik miktarı 37.280.559,00 TL'dir. Büyükşehir Belediyemizin vergi, hizmet, kira, ecrimisil ve idari para cezalarından oluşan toplam 135.794.623,99 TL alacağımızın tahsil edilemediğini görmekteyiz. Bu konuda hassas ve takipçi bir tutum içinde olacağız.

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere önümüzdeki dönem kısa vadede tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerektiği açıktır. Kısa sürede belediye özgelirlerinin bütçe içindeki payının yüzde15'ten yüzde25'ler seviyesine çıkartılmasına yönelik her türlü tedbir alınacaktır" şeklinde konuştu.

Kullanılan araç sayısında tasarrufa gidilecek

30 Mart 2014 seçim öncesi 2 bin 839 olan personel sayısının 5 yılın sonunda 7 bin 124'e, araç sayısının ise toplamda bin 688'e çıktığını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'ne külfet olan bu sayıların hizmette aksamaya gitmeyecek şekilde revize edileceğinin ve maliyetlerin düşürüleceğinin altını çizdi. Bununla birlikte Başkan Seçer, önceliklerinin özellikle engelliler, sağlık ve itfaiye hizmetleri alanındaki araçların kalite ve sayı bazında iyileştirilmesi yönünde olacağını ifade etti.

Denizkızı A.Ş zararda, Kültür A.Ş sıkıntıda

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan DENİZKIZI A.Ş.'nin zarara uğradığını, Kültür A.ş'nin ise finansal sıkıntılar içerisinde olduğunu finansal tabloları ile basın mensuplarına açıklayan Başkan Seçer, "DENİZKIZI A.Ş. 2018 yılı sonu itibariyle zararı 4.397.291,21 TL'dir..Diğer şirketlerimizden Kültür A.Ş. ve İmar A.Ş.'nin 696 sayılı KHK gereği işçi personelin bu şirketlere devredilmesi nedeniyle belediye kaynaklarının yetersizliğinden kar payı ve vergi sigorta gibi giderlerin şirketlere aktarılamamasından dolayı özellikle Kültür A.Ş.'nin ciddi finans sıkıntısı içinde olduğu tespit edildi.Şirketlerin önümüzdeki dönem izleyecekleri politikalara ilişkin en kısa sürede iş geliştirme model analizleri yapılıp profesyonel yönetim yapılarına kavuşturulmaları sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

MESKİ'de de tasarrufa gidiliyor

MESKİ Genel Müdürlüğü'nde de Büyükşehir Belediyesi ile benzer tasarruf tedbirlerine gidilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Seçer, "MESKİ kurumumuzda da gerçekçi bir insan kaynakları analiziyle doğru yerde ve doğru sayıda personel görevlendirmesi yaparken, Büyükşehir belediyesine paralel olarak öz gelirlerin arttırılması yönünde çalışmalar yapacağız. MESKİ'DE araç ve iş makinesi toplamda 769'dur. Burada da büyükşehir belediyesine benzer olarak kiralık araçların hizmet ihtiyaç analizleri yapılıp hizmetin verimliliğini azaltmayacak şekilde azami tasarrufa gideceğiz" dedi.

Elektrik sarfiyatına, arıtmaların verimsiz çalışmasına, personel ve mekanizasyon giderlerinin artmasına neden olan içmesuyu fiziki kayıplarını en aza indirecekleri ifade eden Başkan Seçer, "Bu kapsamda içme suyu hatlarının rehabilite edilmesi ile su kayıp kaçak oranlarını mevzuatın da öngördüğü şekilde yıllar bazlı kademeli olarak yüzde 25 seviyelerine getireceğiz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra kesinlikle sürekli iyileştirmeler yapılacak ve daha etkin ve verimli projeler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Başkan Seçer basın mensupları ve katılımcıların sorularını yanıtladı.Son Haberler:
_assets/fotograflar

Gültak, MTSO ile işbirliği yapacak

_assets/fotograflar

Elvan, talep ve sorun dinledi

_assets/fotograflar

2.OSB D-400 bağlantı yolu hazır

_assets/fotograflar

Mersin'in çocuk nüfusu %27,8

_assets/fotograflar

Otobüslere en fazla 21 yolcu

_assets/fotograflar

Gültak'tan destek sözü...

_assets/fotograflar

Erdemli güzellik üretiyor

_assets/fotograflar

AKİB'in yeni Koordinatör Başkanı Yamanyılmaz oldu

_assets/fotograflar

Büyükşehir'den buğday üretimine destek

close Seçer, 'Tasarruf dönemi başlamıştır'
Seçer, 'Tasarruf dönemi başlamıştır'
Mersin Tercüman.   Haftalık Yerel Siyasi Gazete.   Web Sitemiz'de bulunan hiçbir malzeme yeniden yayınlanmak amacı ile kullanılamaz. Copyright© Mersin Tercüman 2005, tüm hakları saklıdır.   mersin@mersintercuman.com
BİZE ULAŞIN
E-posta
 : 
Telefon
 : 
+90(506) 443 37 30
GSM
 : 
+90(506) 443 37 30 , +90(532) 747 71 73
Adres
 : 
Kiremithane Mahallesi, İstiklal Caddesi, Atlas Apt. No:87 Kat:1 No:4 Akdeniz / Mersin
(Özgür Çocuk Parkı yanı - Atlıhan Oteli karşısı)
 
 
ARŞİV
Sayfa başı kayıt adedi: